no en

Trygge rammer gir trygge ansatte


Om oss

Periculum er et foretak som leverer tjenester innen krise- og beredskap, krisekommunikasjon, risikoanalyser og reisesikkerhet for ansatte i inn – og utland.
Les mer

Reisesikkerhet

Periculum tilbyr deg kurs, rådgivning og rutiner som gjør det tryggere for dine ansatte når de er på reise for virksomheten din. Da oppfyller du de moralske, etiske og juridiske kravene for reisesikkerhet.
Les mer

Krisehåndtering

Vi hjelper deg med å lage en enkel og operativ krise- og beredskapsplan, som sikrer at du er i stand til å takle kriser når de kommer. Supplert med gode øvelser styrker dette din virksomhets evne til å takle kriser.
Les mer

Risikoanalyse

Hvilke typer risiko står din virksomhet overfor? Har du identifisert disse? Vi foretar en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for deg. På bakgrunn av denne vurderer du om der er tiltak som må iverksettes, for å trygge din virksomhet og ulike aktiviteter.
Les mer
Finn oss på Facebook!