no en

Trygge rammer gir trygge ansatte


Periculum opphører – eier går til Zynk

Etter to spennende år på egen kjøl med Periculum, vokste det frem et behov for å være fast tilknyttet et faglig og sosialt miljø. Da sjansen til å lede krisejobbingen i Zynk dukket opp, var valget enkelt. Nå tar jeg med meg porteføljen min med krise, beredskap og reisesikkerhet over til de dyktige og fine folkene i Zynk, sier Rune Nøstvik. Periculum opphører fra 15.august 2018. Alle henvendelser kan rettes til rn@zynk.no
Les mer

Reisesikkerhet

Periculum tilbyr deg kurs, rådgivning og rutiner som gjør det tryggere for dine ansatte når de er på reise for virksomheten din. Da oppfyller du de moralske, etiske og juridiske kravene for reisesikkerhet.
Les mer

Krisehåndtering

Vi hjelper deg med å lage en enkel og operativ krise- og beredskapsplan, som sikrer at du er i stand til å takle kriser når de kommer. Supplert med gode øvelser styrker dette din virksomhets evne til å takle kriser.
Les mer

Risikoanalyse

Hvilke typer risiko står din virksomhet overfor? Har du identifisert disse? Vi foretar en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for deg. På bakgrunn av denne vurderer du om der er tiltak som må iverksettes, for å trygge din virksomhet og ulike aktiviteter.
Les mer
Finn oss på Facebook!